Giải pháp cho thị trường phục hồi chức năng & sức khỏe

V2u Healthcare đã và đang cung cấp cho khách hàng của tất cả các khu vực châu Á Thái Bình Dương các thông tin quan trọng trong:

  • Đánh giá cơ hội thị trường
  • Chiến lược thâm nhập thị trường
  • Nhà phân phối và quản lý chi nhánh
  • Phát triển sản phẩm và thử nghiệm thực tế
  • Đăng ký sản phẩm

Tư vấn Phòng khám Vật lý trị liệu & PHCN

Chúng tôi hỗ trợ bạn bằng cách cung cấp các giải pháp sau để tối đa hóa mức độ hiệu quả của Phòng khám Vật lý trị liệu & Phục hồi chức năng:

  • Thiết kế phòng khám tiêu chuẩn
  • Kế hoạch nhân sự
  • Tìm kiếm, cung ứng nguồn thiết bị
  • Lắp đặt và đào tạo Vận hành
  • Đào tạo tập huấn chương đề